Blog BazaTelefonów.pl
 

Jakość publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Inne 2013-03-13 09:35

Raport z badań wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (QoS) za II półrocze 2012 roku wraz z analizą stanu jakości usług na przestrzeni całego 2012 roku. Badania przeprowadzono za pomocą własnego systemu pomiarowego UKE.

Celem tej publikacji jest porównawcze pokazanie jakości usług świadczonych przez poszczególnych operatorów z podziałem na rodzaje usług (telefonia, faks, transmisja danych) w sieciach stacjonarnych (PSTN) i ruchomych (GSM). Informacja ta jest adresowana zarówno do konsumentów przy wyborze dostawcy usług telekomunikacyjnych, jak również dla  przedsiębiorców telekomunikacyjnym w celu wskazania jakości pracy ich sieci.

Porównując wyniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych uzyskane z I i II półrocza 2012 roku należy stwierdzić, że wartość stopy nieskutecznych wywołań w ruchu międzyoperatorskim sieci stacjonarnych PSTN w siedmiu przypadkach na dziewięć badanych w II półroczu, nie przekroczyła rekomendowanego limitu odniesienia 0,5% - w I półroczu taki przypadków było tylko trzy. Wskaźnik ten poprawił się również wewnątrz sieci PSTN poszczególnych operatorów.

Natomiast w przypadku wywołań z sieci PSTN do sieci GSM, stopa nieskutecznych wywołań łącznie uległa pogorszeniu. W dwóch przypadkach na pięć istotnie przekroczono limit odniesienia - w I półroczu wystąpił tylko jeden taki przypadek.

Nastąpiło też pogorszenie wyników skuteczności połączeń faksowych dla prawie wszystkich badanych sieci operatorów, przy czym aż w 27 z 83 badanych central procent skutecznych transmisji jest mniejszy od 50.

Należy wyraźnie  podkreślić, że  pomiarom i analizie wyników (za okresy I i II półrocza 2012r.) świadomie poddano nie tylko wewnętrzny ruch w poszczególnych sieciach. Badania objęły łączny ruch wychodzący z sieci badanych operatorów, do numerów sieci krajowej ustalonych w Krajowym Planie Numeracji Telefonicznej. Tak stawiają to przewodniki ETSI EG. Wyraźnie zwracają uwagę, iż badaniami powinny być objęte nie tylko elementy własnej sieci dostawcy usług, ale także i innych sieci uczestniczących w świadczeniu usług ponieważ opłata od klienta za usługę pobierana jest niezależnie od tego, czy w jej świadczeniu biorą udział sieci innych operatorów, czy też nie.

Szczegółowe wyniki badań zamieszczono w załączonym protokole.

Protokól badania jakości usług telekom II półrocze 2012.pdf

Źródło: UKE

Wojtek Konopa, viewed 3572 times.

Add to: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Don't paste HTML and BB Code. IP addresses are recorded. Up to 1500 characters.

Search
Subscribe:
RSSAtom

Categories

Tag Cloud

Archives