Blog BazaTelefonów.pl
 

Garmin® ogłasza częściowe wycofanie ze sprzedaży wybranych urządzeń nawigacyjnych nüvi®

GPS 2010-08-27 13:32

Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), globalny lider w branży nawigacji satelitarnej, ogłosił dziś dobrowolne wycofanie ze sprzedaży około 1,25 miliona osobistych urządzeń nawigacyjnych z serii nüvi (z czego w przybliżeniu 796 000 egzemplarzy zostało sprzedane w Stanach Zjednoczonych).

W wycofywanych urządzeniach zastosowano baterie wyprodukowane przez niezależnego dostawcę w określonym przedziale czasowym i o określonym wzorze płytki drukowanej. Garmin zidentyfikował potencjalną możliwość przegrzania się urządzenia, w przypadku zastosowania w urządzeniach Garmin wspomnianych baterii. Istnieje prawdopodobieństwo, że interakcja tych dwóch czynników będzie, w nielicznych przypadkach, powodować możliwość przegrzania, co może skutkować zwiększonym ryzykiem wywołania pożaru.

Wspomniany problem zidentyfikowano w mniej, niż dziesięciu przypadkach określonych modeli nüvi. Żadna ze zgłoszonych awarii nie spowodowała znaczącego zniszczenia mienia, nikt również nie odniósł obrażeń. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę długofalowe zaangażowanie Garmin w sprawy bezpieczeństwa i poczucie satysfakcji klienta oraz ostrożność w postępowaniu, spółka podjęła działania mające na celu wycofanie ze sprzedaży tych urządzeń nüvi, które są wyposażone w dany wzór płytki drukowanej oraz w baterie wyprodukowane przez niezależnego dostawcę w określonym przedziale czasowym.

Równolegle z wycofaniem ze sprzedaży obarczonych wadą urządzeń, Garmin oferuje klientom możliwość bezpłatnej naprawy urządzeń, które pojawiły się już w sprzedaży.

Aby wymienić baterię w ramach obecnej akcji, użytkownicy proszeni są o dostarczenie wszelkich wadliwych nawigacji do autoryzowanej filii Garmin, postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Garmin zachęca klientów do odwiedzania strony internetowej w celu stwierdzenia, czy ich urządzenie nüvi jest jednym z nielicznych modeli kwalifikujących się do wymiany baterii. Problem może dotyczyć tylko modeli o numerach 200W, 250W, 260W, 7xx i 7xxT (gdzie w miejsce xx należy wstawić dwucyfrowy numer). Modele te sprzedawane były  na całym świecie.

W celu określenia, czy dane urządzenie jest obciążone wadą, użytkownicy proszeni są o odwiedzenie strony http://www.garmin.com/nuvibatterypcbrecall. Zostaną poproszeni o podanie numeru seryjnego urządzenia nüvi, a jeśli ich nawigacja posiada wspomniany defekt, wówczas otrzymają instrukcje, w jaki sposób przesłać urządzenie nüvi do naprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Garmin dokona wymiany baterii oraz zainstaluje podkładkę dystansową na wierzchniej części baterii, bezpośrednio w sąsiedztwie płytki drukowanej, a następnie zwróci urządzenie klientowi bez pobierania jakichkolwiek opłat. W przypadku braku dostępu do Internetu, użytkownicy mogą skontaktować się z firmą Garmin pod jednym z poniższych numerów telefonów:

  • W Polsce - 00800 441 24 54
  •  W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - (866) 957-1981
  • W Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, oprócz terenu USA i Kanady - +913 397-8200
  • W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce -  +44 870 850 1242
  • W Azji - 886/2.2642.9199
  • W Australii -18 113 738; 
  • W Nowej Zelandii - 0800 427 652

Właściciele wspomnianych urządzeń nie powinni próbować usuwać lub serwisować baterii samodzielnie. Garmin uprasza o postępowanie zgodnie z opisaną powyżej procedurą umożliwiającą usunięcie usterki z wadliwych urządzeń.

Garmin dokłada wszelkich starań, aby współpraca spółki z klientami, dilerami i agencjami kontroli na całym świecie układała się harmonijnie. Spółka przeprasza za wszelkie niedogodności wynikające z zaistniałej sytuacji.

Garmin nie przewiduje, aby obecna akcja wycofania urządzeń ze sprzedaży miała znaczący negatywny wpływ na wyniki przyszłych działań, kondycję finansową lub przepływ gotówki. Dostawca baterii zgodził się partycypować w kosztach wymiany tego elementu nawigacji oraz innych kosztach związanych z przeprowadzaną akcją.

Źródło: Garmin

Wojtek Konopa, wyświetlono 3779 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum