Blog BazaTelefonów.pl
 

Usługa „Pakiet Bezpieczna Podróż”

Operatorzy 2011-05-04 11:50

Skierowana do wszystkich abonentów Plusa planujących wyjazd za granicę, którzy szukają informacji o kraju do którego się wybierają i potrzebują ubezpieczenia podróżnego. Do aktywacji Pakietu Bezpieczna Podróż potrzeba jedynie telefonu w sieci Plus i numerów PESEL osób, które chcą z niego skorzystać.

Co wchodzi w skład „Pakietu Bezpieczna Podróż”?

W ramach Pakietu otrzymasz:

1. Atrakcyjne  ubezpieczenie podróżne oferowane przez Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce, dla posiadających nr PESEL, Klientów Plusa, która obejmujenastępujący zakres ochrony:

 • Zwrot kosztów leczenia za granicą  oraz  Assistance w wysokości do 50 000 EUR
 • Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków do 5000 EUR
 • Ubezpieczenie od utraty, kradzieży, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu podróżnego do 250 EUR
 • Ubezpieczenie opóźnienia  lotu do 250 EUR
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody osobowe do 100 000 EUR i za szkody rzeczowe do 10 000 EUR

Świadczenia stanowią równowartość kwot w innych walutach, przeliczonych na złote, według kursu opublikowanego przez NBP w tabelach kursów średnich walut obcych z dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o wypłacie świadczenia lub jego części
 Dokładny zakres i warunki ubezpieczenia dostępnego w ramach Pakietu Bezpieczna Podróż wraz z poszczególnymi sumami ubezpieczenia/gwarancyjnymi znajdziesz w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
 Chartis jest jednym z liderów na światowych rynkach ubezpieczeniowych. Posiada 90 lat doświadczenia, kompleksową ofertę ubezpieczeniową, z której skorzystało do tej pory 40 mln klientów w 160 krajach.

2. Dostęp do Infolinii Informacyjnejoferowanej przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Połączenia z Infolinią Informacyjną są bezpłatne z telefonów działających w sieci Plus dla osób, które aktywowały Pakiet Bezpieczna Podróż. W przypadku korzystania z Infolinii  za granicą obowiązują opłaty roamingowe  w wysokości zgodnej w posiadaną przez Abonenta Plus taryfą. Dzięki Infolinii możesz uzyskać informacje przydatne w podróży o kraju, do którego wyjeżdżasz, np. na temat:

 • miejsc noclegowych
 • rozrywek
 • spraw związanych z podróżą samochodem
 • możliwości wypożyczenia samochodu
 • połączeń lotniczych i promowych
 • usługodawców świadczących usługi assistance
 • procedur likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia podróżnego wchodzącego w skład Pakietu Bezpieczna Podróż
 • procedur postępowania i pomocy w kontakcie z odpowiednimi służbami za granicą w przypadku zagubienia lub kradzieży dokumentów
 • warunków ubezpieczenia podróżnego w ramach Pakietu Bezpieczna Podróż

Ile kosztuje i na jak długo można aktywować „Pakiet Bezpieczna Podróż”?

Pakiet możesz aktywować  na okres 3, 5 lub 7 dni:

 • Pakiet na 3 dni – w cenie 15 zł (18,45 zł z VAT)
 • Pakiet na 5 dni -  w cenie 25 zł (30,75 zł z VAT)
 • Pakiet na 7 dni  -  w cenie 35 zł (43,05 zł z VAT)

Jeśli chcesz mieć dostęp do ubezpieczenia i Infolinii Informacyjnej dłużej, możesz aktywować Pakiet powtórnie.

Regulamin oraz opis aktywacji usługi znajduje się tutaj

Źródło: Plusblog.pl

Wojtek Konopa, wyświetlono 3858 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum