Blog BazaTelefonów.pl
 

Potrzeby telekomunikacyjne małych i średnich przedsiębiorstw

Inne 2011-05-25 15:49

Kompleksowość oferty telekomunikacyjnej, cena proporcjonalna do poziomu jakości świadczonych usług oraz dostępność serwisu odgrywają kluczową rolęz perspektywy kryteriów wyboru dostawców usług dla sektora małych i średnich firm w Polsce. Takie wnioski płyną z raportu z badań przeprowadzonych na próbie 600 firm przez PMR Research na zlecenie ASTER BIZNES.

- Celem badań była diagnoza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie usług telekomunikacyjnych, które odzwierciedlają prognozy dotyczące rozwoju branży, dostępnych usług i jakości ich świadczenia.– podkreśla Robert Sababady, Dyrektor ASTER BIZNES. – Jednocześnie badania wskazują, że sektor MŚP funkcjonuje bez jasno sprecyzowanej strategii inwestycji w usługi telekomunikacyjne. Tym samym nie wykorzystuje w pełni możliwości związanych z efektywną optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru dostawcy

Poza kompleksowością oferty telekomunikacyjnej, ceną proporcjonalną do poziomu jakości świadczonych usług oraz dostępnością serwisu, wśród innych kryteriów wskazanych przez firmy dominowały pewność działania, stabilność oraz bezpieczeństwo usług.

Poziom korzystania z usług telekomunikacyjnych

Z badania wynika, że przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z perspektywy inwestycji w telekomunikację działają w oparciu o zaspokajanie bieżących potrzeb. Jednak czym większa firma tym lepsza i bardziej precyzyjna strategia działania
w kontekście definiowania najbardziej potrzebnych usług.

Do grupy najpowszechniej wykorzystywanych przez małe i średnie firmy usług telekomunikacyjnych należą: dostęp do Internetu,  telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa. Poziom korzystania z tych trzech usług wynosi praktycznie 100%. Wykorzystanie wszystkich usług poza dostępem do Internetu, telefonią stacjonarnąi komórkową jest istotnie wyższe w firmach średnich niż w firmach małych.

Kluczowe czynniki przy wyborze dostawcy usług – Dostęp do Internetu, Telefonia stacjonarna i komórkowa.

Według wskazań firm najważniejszym czynnikiem wyboru dostawcy dostępu do Internetu, Telefonii stacjonarnej i komórkowej jest cena. Kolejnymi wskazaniami była kompleksowość oferty oraz wsparcie techniczne.Rys. Ważność czynników - Dostęp do InternetuRys.: Ważność czynników - Telefonia stacjonarna

Rys.: Ważność czynników - Telefonia komórkowa

Każde z kryteriów mogło uzyskać ważność wyrażoną w procentach od 0 do 100%.

Zmiana dotychczasowego dostawcy

Jeśli chodzi o deklarację związaną ze zmianą dotychczasowego dostawcy dostępu
do Internetu 13% firm wskazało, że ją rozważają. Badani jako główny powód wskazują chęć uzyskania większej przepustowości.

W przypadku telefonii stacjonarnej 8% badanych z małych firm i 9% z średnich chciałoby zmienić dostawcę. Powody przemawiające za zmianą operatora to przede wszystkim różne lokalizacje, które z czasem zostają objęte siecią operatorów alternatywnych lub nowe lokalizacje oddziałów, biur czy też punktów obsługi.

Źródło: Aster

Wojtek Konopa, wyświetlono 4310 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum