Blog BazaTelefonów.pl
 

Ugoda operatorów loterii SMS-owych

Inne, Operatorzy 2011-10-05 10:08

Spółka EL2 Sp. z o.o., zajmująca się m.in. obsługą loterii SMS-owych zawarła z firmą InternetQ Poland Sp. z o.o. ugodę kończącą wszelkie spory pomiędzy tymi podmiotami. Osiągnięte porozumienie otwiera drogę do potencjalnej współpracy na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych.

EL2 Sp. z o.o. należąca do notowanej na warszawskiej giełdzie spółki MIT S.A. (Mobile Internet Technology S.A. – indeks WIG-Media), będącej częścią giełdowej grupy MNI (indeksy: sWIG80, WIG-TELKOM), jest firmą zajmująca się obsługą loterii SMS-owych (Premium Rate) na rzecz rynku medialnego i reklamowego oraz operatorów sieci GSM.  InternetQ Poland Sp. z o.o., jeden z liderów rynku loterii SMS-owych w Polsce jest spółką-córką międzynarodowego koncernu, operującego w 27 krajach w Europie, Azji. 
Oba podmioty współpracowały wcześniej przy organizacji i obsłudze loterii SMS-owych, w tym na rzecz krajowych operatorów sieci telefonii komórkowej, m.in. 150 BMW sieci Orange, przeprowadzonej w 2009 r. Przy rozliczeniu tego konkursu doszło do sporu pomiędzy tymi partnerami.

Internet Poland Sp. z o.o. oraz EL2 Sp. z o.o. zawarły ugodę pozasądową kończącą wszelkie spory między stronami powstałe przy organizacji loterii 150 BMW oraz związane z publikacjami prasowymi na temat tego sporu. Strony zobowiązały się także do cofnięcia wniesionych pozwów oraz zakończenia, na ich wniosek, wszystkich innych postępowań. – Cieszę się, że udało się nam dojść do porozumienia. Rynek loterii SMS-owych przeżywa teraz bardzo trudny okres, a takie spory nie mogły wpływać pozytywnie na ocenę branży, w tym także naszej spółki przez inwestorów giełdowych. Mam nadzieję, że to już przeszłość, zwłaszcza, że nasze relacje z InternetQ Poland na tyle się zmieniły, że obecnie nie wykluczamy współpracy przy kolejnych projektach tak w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych –mówi Leszek Kułak, prezes MIT S.A.

Podobne stanowisko ma InternetQ Poland Sp. z o.o. - Z satysfakcją przyjmuję, że zarząd EL2 zdecydował się na zawarcie ugody. Liczę, że od dzisiaj wspólnie będziemy pracować na rzecz rozwoju naszej branży w Polsce, co przełoży się na poprawę jej wizerunku – mówi Grzegorz Witerski, prezes InternetQ Poland Sp. z o.o.

EL2 Sp. z o.o. zapłacił w ostatnich dniach na rzecz InternetQ Poland Sp. z o.o. uzgodnioną w ramach ugody kwotę. Środki miały pełne pokrycie w utworzonych przez firmę rezerwach, przez co wypłata nie będzie miała żadnego wpływu na wyniki finansowe MIT S.A. w drugim półroczu 2011 r., a tym samym wyniki finansowe giełdowej spółki holdingowej MNI S.A., która ma 61,82% akcji MIT S.A.

Na koniec I półrocza 2011 r. MNI miała 166,42 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, o 23,2% więcej niż rok wcześniej. Grupa wykazała 18,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 16,89 mln zł.

Źródło: MNI

Wojtek Konopa, wyświetlono 3522 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum