Blog BazaTelefonów.pl
 

Nowy właściciel Polkomtela – nowe szanse dla rynku

Inne, Operatorzy 2011-10-11 13:57

Analiza scenariuszowa wskazuje, że przejęcie Polkomtela przez grupę Polsatu może dać impuls do rozwoju rynku. Transakcja przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i Skarbowi Państwa.

-Przejęcie Polkomtel S.A., operatora sieci Plus, przez grupę finansową Zygmunta Solorza-Żaka może stać się impulsem rozwojowym dla polskiego rynku telefonii mobilnej, przede wszystkim poprzez integrację usług mobilnych z ofertą telewizyjną– oceniają eksperci fir-my analityczno-doradczej Audytel. 11 października br. na konferencji prasowej, zorgani-zowanej wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Audytel przedstawił raport na temat wpływu przejęcia udziałów w Polkomtela na rynek. To pierwsze ogłoszone pu-blicznie opracowanie specjalistów na temat największej transakcji ostatniego dwudziesto-lecia.

Eksperci Audytela wskazują, że efektem zmian właścicielskich w Polkomtelu będzie większa konkurencyjność usług i dalsze obniżenie cen, szczególnie mobilnego Internetu. Skorzystają na tym przede wszystkim użytkownicy sieci mobilnych. Zdaniem autorów raportu, wzrost wykorzystania usług internetowych przez klientów oraz rosnąca sprzedaż kontentu to naj-ważniejsze szanse rozwojowe dla operatorów sieci komórkowych. Według prognoz Audytela segmentem o największej dynamice wzrostu będzie w nadchodzących latach rynek płatnej telewizji, którego udział w całości usług telekomunikacyjnych z niecałych 7% w 2006 roku wzrośnie do około 18% w 2016 roku, podczas gdy rynek usług głosowych od kilku lat syste-matycznie maleje.

– Konwergencja usług internetowych i telewizyjnych staje się faktem. W obszarze konwer-gencji usług mobilnych z telewizją, pomimo falstartu samej telewizji mobilnej (DVB-H), po-tencjał synergii jest ogromny, a jego uwolnienie to kwestia czasu. W przypadku przejęcia Po-lkomtela przez grupę Polsatu pierwszą korzyścią dla konsumentów będzie zapewne dostęp do pakietu usług, z powodzeniem stosowanego na innych rynkach (np. telewizja, Internet i tele-fon). Według naszych analiz, korzyści dla konsumentów, związane z takimi rozwiązaniami, mogą sięgnąć 6,35 mld zł w okresie 5 lat, natomiast łączny bilans dobrobytu społecznego (suma kosztów i korzyści wszystkich uczestników rynku) wyniesie 8,5 mld zł - uważa Emil Ko-narzewski, Partner Zarządzający w firmie Audytel. 

Przejęcie Polkomtela przez grupę Polsatu jest korzystne dla rynku, gdyż może przyspieszyć wzrost zarówno rynku Internetu mobilnego, jak i płatnej telewizji, dzięki rozszerzeniu oferty usługowej i pakietyzacji usług. Pakietyzacja usług powoduje obniżenie efektywnej ceny danej usługi i daje tym samym impuls do większej konsumpcji (jeżeli minuta rozmowy kosztuje taniej, to więcej dzwonimy) – jest więc korzystna i dla konsumenta (bo taniej) i dla usługo-dawcy, gdyż zwiększa jego przychody.

Zdaniem Krzysztofa Króla, wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, rynek komunikacji elektronicznej w Polsce rozwija się najbardziej prężnie w nowych segmentach, które nie zdążyły jeszcze zostać poddane sztywnym regulacjom. Dalszy rozwój tego rynku musi być wspierany bardzo przemyślaną i przewidywalną polityką państwa, które powinno wspierać usuwanie barier administracyjnych i promować wykorzystanie technologii informa-cyjnych w kontaktach obywatela z administracją państwową i samorządową.

Analiza bilansu dobrobytu przejęcia Polkomtela [mld zł]

Na przewidywaną sumę korzyści w wysokości 8,5 mld zł składają się korzyści konsumentów (dodat-nie we wszystkich grupach usług), korzyści dostawców  (ujemne dla usług głosowych, dodatnie dla internetu i telewizji) oraz korzyści Skarbu Państwa. Analiza Audytela wykazała, że względny wzrost przychodów z rynku Internetu mobilnego będzie na tyle duży, że zrekompensuje to operatorom mobilnym z nawiązką spadek przy-chodów z usług  głosowych. Bilans netto procesów rynkowych po przejęciu Polkomtela z punktu widzenia Skarbu Państwa jest także dodatni, gdyż łączna wartość rynku wzrośnie i wzrośnie tym samym podatek VAT.

Źródło: Audytel

Wojtek Konopa, wyświetlono 3840 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum