Blog BazaTelefonów.pl
 

Ankiety telefoniczne CATI

Inne 2012-07-09 12:05

Odpowiednie przeprowadzenie kampanii reklamowej, wyborczej lub sprzedażowej wymaga zebrania dużej liczby opinii płynących od społeczeństwa. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia dotarcie do respondentów wieloma drogami. Najtańszym i zarazem najszybszym sposobem pozyskania interesujących danych jest realizacja ankiet drogą telefoniczną. Na czym polega technika CATI?

Ankieta telefoniczna wspomagana komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. Technika ta łączy w sobie cechy tradycyjnej ankiety telefonicznej z komputerowym zarządzaniem doborem próby i przebiegiem wywiadu. Nie bez przyczyny udział badań CATI wśród ogółu wszystkich badań ilościowych zwiększa się w Polsce systematycznie z roku na rok. Na czym polega przewaga takiego rozwiązania nad badaniami ankietowymi przeprowadzanymi w terenie?

- Tradycyjny, drukowany kwestionariusz zastępuje się wersją elektroniczną. Ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi korzystając ze specjalnego komputerowego skryptu. Jest na bieżąco informowany przez system o stopniu realizacji założonej próby. Zaraz po przeprowadzeniu wywiadów dane zostają poddane dalszej obróbce przez programy statystyczne. Z tego względu czas przeprowadzenia badania typu CATI jest krótszy niż w przypadku tradycyjnych wywiadów face-to-face – mówi Ryszard Karolczyk z firmy CETEKOM, oferującej kompleksowe rozwiązanie systemu teleinformatycznego do obsługi CATI.

Wśród zalet CATI możemy wymienić możliwość szybkiego dotarcia do respondenta, nawet w przypadku grup trudno dostępnych, jak osoby na wysokich stanowiskach. Standaryzacja procesu prowadzenia wywiadów zapewnia zebranie rzetelnego materiału badawczego. Wywiad nie zajmuje wiele czasu, w związku z tym zyskujemy szybkość realizacji badania. Dane uzyskane za pośrednictwem ankiet CATI mogą być poddane dalszej obróbce przez programy statystyczne. Wywiady telefoniczne znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak badania świadomości istnienia marki, skuteczności akcji promocyjnych i badania satysfakcji klientów.

Badanie typu CATI może również zostać przeprowadzone w sposób automatyczny, bez udziału ankieterów. Na jakiej zasadzie przebiega tego typu wywiad?

- System samoczynnie zestawia połączenia głosowe i wprowadza respondentów do menu obsługi głosowej IVR, które stanowi ankietę. Pytania są odczytywane automatycznie, a odbiorca udziela na nie odpowiedzi wciskając odpowiednie cyfry na klawiaturze telefonu. Odpowiedzi zebrane systemowo podlegają takim samym możliwościom technicznym, jak raportowanie odpowiedzi notowanych przez ankieterów – dodaje Ryszard Karolczyk.

Wybór odpowiedniej metody realizacji badań ilościowych ma znaczący wpływ na efektywność wydatkowania środków na badania i możliwości wykorzystania ich w celu kształtowania skutecznych strategii marketingowych. Wdrożenie technologii CATI prowadzić może do znacznej redukcji kosztów badania i wzrostu wiarygodności otrzymanych danych.

Źródło: Benhauer

Wojtek Konopa, wyświetlono 3010 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum