Blog BazaTelefonów.pl
 

Raport o usłudze powszechnej

Inne 2014-05-05 17:00

Prezes UKE przedstawia „Raport dotyczący stanu i oceny dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej".

Przepisy zmienionej ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązujące od dnia 21 stycznia 2013 r., przyznały Prezesowi UKE uprawnienie do wyznaczenia przedsiębiorcy(-ów) w przypadku, gdy faktyczne potrzeby użytkowników końcowych poszczególnych obszarów kraju, w zakresie usług wchodzących w skład usługi powszechnej, nie są zaspokajane przez rynek.

Niniejszy Raport zawiera obraz potrzeb użytkowników końcowych i przedstawia stan zapewnienia przez rynek poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej na podstawie wszelkich danych będących w posiadaniu Urzędu (m.in. danych ankietowych, sprawozdań przedsiębiorców telekomunikacyjnych, danych z zakresu inwentaryzacji infrastruktury oraz zgłoszeń do map popytu) oraz – zgodnie z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne – ocenę w zakresie dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej tych usług. Zawiera również podsumowanie konsultacji wstępnych wyników i ocen z podmiotami zainteresowanymi, w szczególności użytkownikami końcowymi, konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnym, ocenę końcową Prezesa UKE w zakresie dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług, wchodzących w skład usługi powszechnej w Polsce oraz wnioski co do dalszych działań regulatora.

Uwzględniając wyniki analizy danych oraz stanowiska zainteresowanych podmiotów przedstawione w konsultacjach, Prezes UKE potwierdza wstępnie zaprezentowaną w konsultowanym Raporcie ocenę, iż wszystkie usługi wchodzące w skład usługi powszechnej na rynku telekomunikacyjnym są obecnie dostępne na terytorium Polski, świadczone z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, co implikuje brak przesłanek do zainicjowania procedury konkursowej na przedsiębiorcę wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

Jednocześnie Prezes UKE pragnie zapewnić, że będzie w dalszym ciągu monitorować potrzeby użytkowników końcowych oraz rynek w zakresie usług wchodzących w skład usługi powszechnej, zarówno od strony popytu, jak i podaży tych usług – w tym kontynuując podjęte projekty związane z pozyskiwaniem i analizą wszechstronnych danych rynkowych i konsumenckich (badania  ankietowe wśród klientów indywidualnych i biznesowych). Wyniki tej analizy będzie cyklicznie konsultować z zainteresowanymi podmiotami: użytkownikami końcowymi, konsumentami oraz przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

W przypadku stwierdzenia w przyszłości, że którakolwiek z usług wchodzących w skład usługi powszechnej nie jest dostępna lub świadczona z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, Prezes UKE podejmie przewidziane przepisami prawa działania w celu wyznaczenia przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia tej usługi lub usług.

Pełna treść Raportu

Źródło: UKE

Wojtek Konopa, wyświetlono 3874 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum