Blog BazaTelefonów.pl
 

Segreguj elektrośmieci i zużyte baterie

Inne 2015-09-10 12:40

Zużyte baterie, akumulatory oraz sprzęt elektroniczny to odpady szkodzące środowisku, dlatego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ich selektywną zbiórkę. W jaki sposób z nimi postępować?

W naszym kraju zużywa się rocznie ok. 400 milionów sztuk baterii, zawierających metale ciężkie nie ulegające neutralizacji oraz szkodliwe substancje takie jak np. kadm czy lit. Baterie jednokrotnego użycia mają krótki żywot i szybko trafiają do kosza, na wysypisko, do gruntu lub wody - wtedy uwalniają szereg substancji toksycznych i żrących, które mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska.

W jaki sposób pozbywać się zużytych baterii?

Selektywna zbiórka i pozbywanie się zużytych baterii oraz akumulatorów nie jest trudnym zadaniem.

Ażeby postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i dbać o środowisko, to po pierwsze powinniśmy oddzielać je od innych odpadów, a następnie oddawać do specjalnych punktów zbiórki.

- Pojemniki można znaleźć w placówkach oświatowych, instytucjach użyteczności publicznej, placówkach handlowych a szczególnie tam, gdzie sprzedawane są baterie. Mapy takich punktów znajdują się na stronach internetowych każdego Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ istnieje obowiązek, aby te miejsca były zinwentaryzowane dla poszczególnych województw – mówi Zenon Telman z organizacji odzysku Reba S.A. - Małych baterii i akumulatorów nie musimy oddawać do punktu zbiórki bezpośrednio po ich zużyciu chociaż byłoby to idealnym rozwiązaniem. Możemy w krótkim okresie czasu gromadzić je w specjalnych kartonowych pojemniczkach bądź woreczkach pamiętając, aby nie trafiały do kosza wraz z innymi odpadam. Należy je w miarę możliwości niezwłocznie oddawać do specjalnych pojemników na zużyte baterie – dodaje Z. Telman.

Dlaczego należy segregować elektrośmieci?

Pod pojęciem elektrośmieci kryje się WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment) – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbiórką I utylizacją elektrośmieci zajmują się oddzielne organizacje odzysku sprzętowego. Segregowanie takich odpadów w niektórych przypadkach asortymentowych może być opłacalne – można w ten sposób odzyskać szereg cennych surowców takich jak miedź, złoto, srebro oraz aluminium. Dzięki specjalnym procesom segregacji i recyklingu, które odbywają się w wyspecjalizowanych placówkach, możliwe jest odzyskanie tych cennych metali, a następnie ponowne ich wykorzystanie.

- Elektrośmieci zbiera się selektywnie poprzez okazjonalne imprezy, wystawianie kontenerów na terenie zakładów komunalnych oraz w miejscach użyteczności publicznej, poprzez specjalne gratowozy – samochody odbiorcze również po telefonicznym umówieniu odbioru ), przyjeżdżające w określonych dniach i godzinach, oraz w myśl najnowszych przepisów za pomocą Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z tych wszystkich miejsc elektrośmieci przekazuje się do zakładów demontażu, a następnie do hut czy zakładów zagospodarowujących plastik i tym podobne odpady-surowce, powstałe po demontażu – informuje Zenon Telman.

- Pamiętajmy, że w sytuacji kiedy kupujemy nowy sprzęt, obowiązkiem sprzedającego jest odebranie od nas tego zużytego. Firmy produkujące urządzenia elektroniczne, które trafiają na rynek, zobowiązane są do podpisania umowy z wybraną organizacją odzysku
– uświadamia Agnieszka Medoń z GP Batteries.

Źródło: GP Batteries

Wojtek Konopa, wyświetlono 3184 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum