Blog BazaTelefonów.pl
 

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2015 roku

Inne 2016-06-29 15:06

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 r. Dokument sporządzony został na podstawie danych przekazanych w ramach corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W 2015 r. łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,5 mld zł. Był to pierwszy od kilku lat wzrost przychodów całego sektora.

Dostęp do sieci Internet

W 2015 r. nasycenie usługami dostępu do Internetu osiągnęło w Polsce poziom wyższy niż 100%. W sumie 102% gospodarstw domowych miało dostęp do sieci. Wskaźnik ten był o 11,6 pp. wyższy niż w roku ubiegłym. Wartość rynku dostępu do Internetu wyniosła w 5,07 mld zł.

Wykres 1. Wskaźniki nasycenia  Internetu szerokopasmowego

W 2015 r. ogółem w Polsce było 14 mln Internautów. 7,1 mln stanowili użytkownicy dostępu stacjonarnego, z Internetu mobilnego korzystało z kolei 6,67 mln osób. W przypadku ruchomego dostępu do sieci nastąpił znaczący wzrost liczby użytkowników (o 0,9 mln) w porównaniu do 2014 r.

Z roku na rok poprawia się jakość usług internetowych. Postęp w tym zakresie jest szczególnie widoczny w przepustowości dostępnych na rynku łączy. W 2015 r. już około 61% użytkowników korzystało z Internetu o prędkości ponad 10 Mbit/s. Był to wynik o ponad 10 pp. lepszy niż w 2014 r.

Telefonia ruchoma
Nasycenie usługami telefonii ruchomej w 2015 r. zmalało w porównaniu do 2014 r. o 3 pp. i wyniosło 147,2%. W sumie na rynku  w bazach operatorów było 56,6 mln kart SIM. Przyczyną spadku w tym zakresie było m.in. urealnianie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych swoich baz abonenckich.

W 2015 r. wzrosło wykorzystanie usług telefonii mobilnej. Czas trwania połączeń wychodzących wyniósł 91,8 mld minut. Był to wynik o 11,1% wyższy od tego osiągniętego w 2014 r.

Polacy coraz częściej korzystają również z usług roamingowych. Liczba minut w ramach roamingu aktywnego w okresie od 2014 r. do 2015 r. wzrosła o 64,6% i ukształtowała się na poziomie 990 mln minut w 2015 r. Z kolei wolumen wykorzystania transmisji  wzrósł aż o 298,6% w porównaniu do 2014 r.Wykres 2. Łączna ilość danych transmitowanych w sieciach mobilnych w roamingu aktywnym

Usługi wiązane
Z roku na rok rośnie popularność usług wiązanych w Polsce. W przeciągu roku przybyło około 2 mln użytkowników takich usług. Liczba ich abonentów wyniosła w 2015 r. 5,9 mln.

W sumie operatorzy zarobili 2,94 mld zł na świadczeniu takich usług. Średni miesięczny przychód na jednego abonenta wyniósł 41,73 zł.

Najpopularniejszą usługą w 2015 r. był pakiet „Telefonia ruchoma + Internet mobilny”. Ponad 41% abonentów usług wiązanych korzystało z takiej paczki. Drugą najpopularniejszą usługą była „Telewizja + Internet stacjonarny”, której udział w rynku pod względem liczby użytkowników wyniósł 18%.


Wykres 3. Najpopularniejsze pakiety w 2015 r.

Telefonia stacjonarna
Zauważalna od kilku lat tendencja spadkowa w przypadku usług telefonii stacjonarnej utrzymała się również w 2015 r. W sumie przychody z tytułu świadczenia tych usług były niższe o 13%. Baza abonencka zmalała z kolei o około 0,5 mln.Wykres 4. Wartość rynku telefonii stacjonarnej oraz dynamika zmian

Spadek popularności tych usług widać również w wolumenie ruchu, którzy spadł z 10,4 mld minut w 2014 r. do 9,2 mld minut w 2015 r. W omawianym okresie Polacy wykorzystywali telefonię stacjonarną głównie do rozmów krajowych, które stanowiły 93% czasu trwania połączeń wykonywanych z telefonów w stałej lokalizacji.

Z roku na rok zwiększa się natomiast grono użytkowników telefonii VoIP. W 2015 r. za pośrednictwem telefonii internetowej świadczonej przez operatorów we własnej sieci wykonywało połączenia 0,99 mln osób. Z usługi VoIP przedsiębiorców korzystających z sieci innych operatorów korzystało z kolei 0,54 mln abonentów. 

Przedstawione w niniejszym Raporcie dane były zbierane za pomocą nowych formularzy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej, Dz.U.2014 poz. 1890). W związku z powyższym nie wszystkie informacje w nim zawarte są porównywalne z poprzednimi edycjami Raportu.

Pełna treść Raportu

Źródło: UKE

Wojtek Konopa, wyświetlono 2805 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum