Blog BazaTelefonów.pl
 

GUS: Polacy wysyłają coraz więcej SMS-ów

Inne 2016-09-20 15:27

Według opublikowanego właśnie przez Główny Urząd Statystyczny raportu „Łączność – wyniki działalności w 2015 roku” wynika, że w roku ubiegłym Polacy wysłali 52 400 mld SMS-ów, czyli o 404 mln wiadomości tekstowych więcej niż w 2014 r. Operatorzy już drugi rok z rzędu zanotowali wyraźny wzrost zainteresowania tą formą komunikacji.  Pod względem liczby wysyłanych SMS-ów na jednego użytkownika Polska wciąż znajduje się powyżej średniej dla państw Unii Europejskiej. Przeciętny użytkownik polskich sieci komórkowych w 2015 roku wysłał 83 wiadomości tekstowe miesięcznie, przy 68 SMS-ach w innych krajach UE.

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na odwrócenie trendu i systematyczny wzrost liczby wysyłanych SMS-ów w polskich sieciach komórkowych. Od 2012 roku wśród krajowych użytkowników znów wzrosła popularność tego kanału komunikacji. Według raportu GUS w 2015 roku Polacy wysłali 52 400 mld krótkich wiadomości tekstowych co oznacza, że pojedynczy abonent wysłał średnio 931 SMS-ów, o 28 więcej niż rok wcześniej. Wzrost jest widoczny pomimo zmniejszenia się liczby abonentów. Według stanu na koniec ubiegłego roku polskie sieci komórkowe zanotowały 56,3 mln użytkowników, co oznacza spadek o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku.

Raport GUS pokazuje, że rosnąca popularność komunikatorów opartych o media społecznościowe tylko chwilowo wpłynęła na zainteresowanie z korzystania usługi SMS. Potwierdzają to również dane dotyczące liczby wysłanych wiadomości MMS. W 2015 roku użytkownicy sieci mobilnych wysłali łącznie ponad 740 mln wiadomości MMS, czyli o 213 mln więcej niż w roku 2014. Statystyczny Polak w roku 2015 wysłał 13 wiadomości MMS, tj. o 4 więcej niż rok wcześniej.

„Raport GUS jest już drugim po raporcie UKE dokumentem w tym roku, który wskazuje nie tylko na zatrzymanie tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę wysyłanych wiadomości tekstowych, ale pokazuje także wzrost zainteresowania taką formą przekazywania informacji. Oba raporty wskazują, że nie spełniają się scenariusze, w których aplikacje mobilne wypierają komunikację SMS. Myślę, że SMS wciąż dla wielu użytkowników pozostaje jednym z podstawowych kanałów komunikacji, co pokazuje wzrost zainteresowania tą usługą pomimo spadku liczby abonentów. Przewagą SMS-ów jest szybkość dotarcia informacji oraz, co dziś bardzo ważne, jej bezpieczeństwo. Rynek usług SMS w Polsce wciąż dynamicznie się rozwija i posiada duży potencjał wzrostu. Wynika to także z rosnącego zainteresowania marketingiem SMS firm oraz instytucji, ponieważ wiadomości tekstowe w marketingu to wciąż najlepsze narzędzie dotarcia do klienta: skuteczne, nie zaliczane jako spam, dobrze widziane przez odbiorców. Oprócz marketingu, SMS-y z powodzeniem wykorzystywane są w bankowości mobilnej, w systemach zakupowych, w powiadomienia o zagrożeniach czy w komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Tak szerokie zastosowanie krótkich wiadomości tekstowych sprawia, że komunikacja SMS jeszcze długo będzie narzędziem cieszącym się dużą popularnością i mającym przed sobą przyszłość. Sporym znakiem zapytania jest tylko, to jak na statystyki wysłanych wiadomości tekstowych wpłynie wymóg rejestracji kart SIM wprowadzony przez tzw. ustawę antyterrorystyczną.” – powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Raport GUS „Łączność – wyniki działalności w 2015 roku” został opracowany na podstawie wyników badań statystyki publicznej, przy wykorzystaniu danych administracyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także danych Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU).

Pełny raport GUS - http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/lacznosc/lacznosc-wyniki-dzialalnosci-w-2015-roku,1,14.html

Źródło: Infobip

Wojtek Konopa, wyświetlono 1785 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum