Blog BazaTelefonów.pl
 
UKE: SMS-y popularne wśród seniorów w Polsce Inne 2017-03-20 10:55 przez Wojtek Konopa

Według badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonego na konsumentach w wieku 50+ wynika, że 59,8% seniorów nie korzysta z Internetu, a 60,2% nie posiada komputera. Osoby starsze najbardziej cenią sobie możliwość korzystania z telefonii komórkowej, gdzie dominującymi usługami są połączenia głosowe na numery komórkowe (71,6%) oraz SMS-y (47,9%). Z połączenia z Internetem za pomocą telefonu korzysta zaledwie 15,9 % seniorów. Oznacza to, że krótkie wiadomości tekstowe mogą być narzędziem, które zapewni skuteczne dotarcie do seniorów z ofertą określonego produktu lub usługi.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Aktualizacja stawek roamingowych Inne 2016-07-01 12:47 przez Wojtek Konopa

Od 1 lipca 2016 r. stawki za usługi roamingu międzynarodowego, świadczonego na terenie UE/EOG, przy zastosowaniu referencyjnych kursów wymiany za korzystanie z poszczególnych usług mobilnych w roamingu, powinny zostać zaktualizowane.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2015 roku Inne 2016-06-29 15:06 przez Wojtek Konopa

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 r. Dokument sporządzony został na podstawie danych przekazanych w ramach corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Nowe zasady roamingu międzynarodowego Inne 2016-04-05 14:57 przez Wojtek Konopa

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Liczba abonentów operatorów telefonii mobilnej zwiększa się corocznie. Wzrost nasycenia usługami mobilnymi przekłada się bezpośrednio na liczbę użytkowników mających możliwość korzystania z usług roamingowych.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Plus z najszybszym Internetem według badania UKE Operatorzy 2016-01-28 09:19 przez Wojtek Konopa

Według raportu będącego wynikiem zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badania jakości usług telefonii mobilnej w kategorii transmisji danych najszybszym był Internet Plusa.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
UKE przypomina: uważaj na połączenia z numerów afrykańskich Inne 2016-01-12 12:51 przez Wojtek Konopa

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych o nasileniu zjawiska nieodebranych połączeń z nieznanych numerów bądź tzw. „głuchych telefonów”. Metoda oszukiwania abonentów (najczęściej sieci telefonii komórkowych) polega na wykorzystywaniu ich  skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
DOSTĘP DO INFOLINII PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI ABONENTÓW Inne 2015-12-23 14:16 przez Wojtek Konopa

W związku ze zgłaszanymi do UKE problemami dotyczącymi korzystania z infolinii dedykowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych do obsługi swoich abonentów w ramach zawartej umowy, Prezes UKE zajął stanowisko w tej sprawie.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
„Polska to nie Turcja”– czyli ciąg dalszy niekończącej się aukcji LTE… Internet, Operatorzy 2015-09-07 09:05 przez Wojtek Konopa

Aukcja zorganizowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, trwa już od 10 lutego 2015r, czyli już ponad pół roku. W aukcji na częstotliwość 800 MHz i 2,6GHz suma zadeklarowanych kwot przekroczyła już 6,18 mld zł, czyli blisko 1,5 miliarda euro(wartość na 26.08.2015). Niedawno (dokładnie 26.08.2015) zakończyła się podobna aukcja w Turcji – prowadzona jako licytacja ustna, trwała 1-dzień, a uzyskana kwota to około 3,4 miliarda euro. Aukcja przebiegła sprawnie, przy silnym wsparciu premiera Turcji.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Zmiana technicznego sposobu realizacji procesu przenoszenia numerów Inne 2015-06-25 19:56 przez Wojtek Konopa

Od 26 czerwca 2015 r. wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych odbywać się będzie za pośrednictwem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Jakość usług telekomunikacyjnych wreszcie porównywalna Operatorzy 2014-10-20 08:01 przez Wojtek Konopa

Po raz pierwszy zostały opublikowane  wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych. Od dziś konsumenci mogą porównać deklarowaną i faktyczną jakość usług u różnych operatorów.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
SOKiK oddalił odwołanie Orange Polska S.A. Operatorzy 2014-07-14 11:27 przez Wojtek Konopa

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Orange Polska S.A. od decyzji Prezesa UKE, nakładajacej na spółkę karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Raport o usłudze powszechnej Inne 2014-05-05 17:00 przez Wojtek Konopa

Prezes UKE przedstawia „Raport dotyczący stanu i oceny dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej".

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Captcha Aero2 – UKE interweniuje w sprawie kodu Inne 2014-04-04 14:13 przez Wojtek Konopa

3 kwietnia Urząd Komunikacji Elektronicznej zwrócił się do spółki Aero2 o przedstawienie wyjaśnień oraz o rozważenie zmian formy prezentowania kodu captcha.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Funkcjonowanie numerów alarmowych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego Inne 2014-04-01 11:28 przez Wojtek Konopa

Prezes UKE informuje, że procedura: Jak informować o lokalizacji służb obsługujących wywołania na numery alarmowe 112, 997, 998, 999 oraz 984, 985, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996  została zmodyfikowana, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Nieuczciwe praktyki w sferze mobile Inne 2014-03-03 13:48 przez Wojtek Konopa

W ubiegłym roku UKE otrzymało nieco ponad 250 zgłoszeń o potencjalnych nieprawidłowościach w obszarze Premium SMS. Na rynku tych usług, podmioty organizują różnego rodzaju gry, zabawy, loterie i konkursy. Zdarzają się i takie, które korzystając z niewiedzy klientów, braku znajomości prawa i regulaminów oraz zwykłej ludzkiej naiwności narażają ich na poważne obciążenia finansowe pobierając sowitą opłatę za wysyłanego SMS-a. Niejednokrotnie są to wiadomości, kosztujące nawet powyżej 30 PLN.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Jak złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej? Inne 2013-11-08 12:37 przez Wojtek Konopa

 

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Okres obowiązywania umowy Inne, Operatorzy 2013-08-13 08:47 przez Wojtek Konopa

Prezes UKE potwierdza, iż początkowy okres obowiązywania umowy określony w art. 56 ust. 4a ustawy Prawo telekomunikacyjne powinien być liczony od daty zawarcia umowy. Moment zawarcia umowy rozumieć należy jako moment połączenia stron stosunkiem prawnym wynikającym z umowy.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
W 2012 roku Polacy wysłali 52,7 mld SMS-ów Inne, Operatorzy 2013-07-29 13:51 przez Wojtek Konopa

Według "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku" przygotowanego przez Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ubiegłym roku Polacy wysłali 52,7 mld krótkich wiadomości tekstowych, czyli 1,1 mld SMS-ów więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że na jedną osobę w 2012 roku przypadło średnio 1381 wiadomości.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Jak UOKiK „dogłębnie przeanalizował rynek" Operatorzy 2013-05-27 15:53 przez Wojtek Konopa

Polkomtel otrzymał z UOKiK odpowiedź na pismo z prośbą o wyjaśnienie i wniosek o udostępnienie informacji publicznej w związku z materiałem określanym przez Urząd jako „Opinia Prezesa UOKiK” przedstawionym w toku prowadzonego przez UKE przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 1800 MHz. Dzięki tym odpowiedziom możemy już z niemal 100% pewnością uznać, że zapowiadane przez Urząd „dogłębne analizy” nie istnieją.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Operatorzy 2013-05-16 10:31 przez Wojtek Konopa

Polkomtel zwrócił się do UOKiK z pismem oraz wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w których domaga się wyjaśnienia szeregu kontrowersji związanych z materiałem, który UOKiKokreślił jako „Opinia Prezesa UOKiK dotycząca zachowania warunków konkurencji w związku z postępowaniem przetargowym w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9 - 1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej”, przedstawionym w toku przetargu prowadzonego przez UKE na rezerwację częstotliwości z zakresu 1800 MHz.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Obowiązek wdrożenia nowych stawek MTR od 1 lipca 2013 roku Inne, Operatorzy 2013-05-10 11:49 przez Wojtek Konopa

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie implementacji od dnia 1 lipca 2013 r. kolejnej obniżki stawek MTR za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach ruchomych, wynikającej z nowych decyzji SMP.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
GSMA Mobile World Congress i panel Europa Środkowo-Wschodnia Inne 2013-03-01 13:32 przez Wojtek Konopa

Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej uczestniczyli w panelu dyskusyjnym podczas GSMA Mobile World Congress w Barcelonie. Poza ekspertami z Polski w panelu udział wzięli także przedstawiciele urzędów regulacyjnych z Rumunii i Ukrainy.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Instalacja telekomunikacyjna w nowych budynkach Inne 2013-02-27 13:15 przez Wojtek Konopa

Weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki temu nowe budynki wielorodzinne będą wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz możliwość odbioru cyfrowych programów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Preferencje konsumentów w latach 2009-2012 Inne 2013-01-22 09:35 przez Wojtek Konopa

Telefonia mobilna stała się w ostatnich latach najbardziej popularną usługą telekomunikacyjną w kraju - wynika z badania preferencji konsumentów w Polsce przeprowadzonego na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Niższe stawki MTR w sieciach komórkowych Inne 2012-12-18 09:39 przez Wojtek Konopa

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej określił obowiązki regulacyjne i nowe stawki rozliczeń hurtowych dla siedmiu operatorów telefonii komórkowej w zakresie usługi zakańczania połączeń głosowych. Od 1 stycznia 2013 roku obniżone stawki MTR zaczną obowiązywać w rozliczeniach międzyoperatorskich.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Jak wybrać bezpieczny prezent dla dziecka Inne 2012-12-13 09:35 przez Wojtek Konopa

Tablet, konsola, telefon komórkowy w ostatnich latach stały się nieodłącznym elementem życia znacznej części dzieci i młodzieży. Nic więc dziwnego, że są powszechnie kupowane na gwiazdkowy prezent. Pod patronatem Magdaleny Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ruszyła akcja „Zakup kontrolow@ny", która ma pomóc dorosłym w dokonywaniu rozważnych zakupów sprzętu elektronicznego dla najmłodszych.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Pierwsze wyłączenie emisji sygnału telewizji analogowej Inne, Technologie 2012-11-07 18:59 przez Piotr Kozub

W dniu dzisiejszym, o godzinie 4:15 po raz pierwszy w Polsce została zakończona emisja sygnału naziemnej telewizji analogowej. Stało się to w Zielonej Górze i Żaganiu. Mieszkańcy województwa lubuskiego przeszli całkowicie na odbiór programów naziemnej telewizji w systemie cyfrowym DVB-T. Symboliczne przełączenie na cyfrowy odbiór sygnału telewizyjnego miało miejsce na Starym Rynku w Gorzowie Wielkopolskim, a dokonali go wspólnie: Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, Marcin Jabłoński - Wojewoda Lubuski, Magdalena Gaj - Prezes UKE, Jan Dworak - Przewodniczący KRRiT, Juliusz Braun - Prezes Zarządu TVP.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej Inne 2012-10-19 10:38 przez Wojtek Konopa

Urząd Komunikacji Elektronicznej poddał analizie liczbę klientów sieci mobilnych bez rozróżnienia na technologię dostępową (2G, 3G, 4G), którzy korzystali z usług przedpłaconych (pre-paid) i usług abonamentowych (post-paid).

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
UWAGA - Nieuczciwi przedstawiciele handlowi Inne 2012-05-10 09:13 przez Wojtek Konopa

W ostatnim czasie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpływają skargi, w treści których abonenci informują o pojawieniu się w ich domach przedstawicieli handlowych podających się za pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Osoby te, proszą o podanie różnych informacji, jak również o wgląd do rachunków za usługi telekomunikacyjne.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Prezes UKE: Jest miejsce dla nowego operatora komórkowego Operatorzy 2012-04-05 11:40 przez Wojtek Konopa

- Jest miejsce na rynku dla nowego podmiotu - mówi Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w rozmowie z serwisem Newseria. Warunki przetargów na częstotliwości 1800 lub 800 MHz również będą pozwalały na start nowych podmiotów. Jednak, żeby wygrać w przetargach będzie musiał posiadać odpowiednią sieć i zasięg.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Konkurs „Dziewczyny, co wiecie o telekomunikacji” Inne 2012-04-04 11:01 przez Wojtek Konopa

Odpowiedz na 15 pytań i wygraj tablet - konkurs skierowany jest wyłącznie do dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach obchodów Światowego Dnia Kobiet i Dziewczyn w nowych technologiach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza dziewczęta do udziału w konkursie dotyczącym wiedzy o telekomunikacji i prawach konsumenta. Odpowiedzi można udzielać od 2 do 14 kwietnia 2012 r.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Inne 2012-02-02 11:09 przez Wojtek Konopa

Na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Kara dla PTK Operatorzy 2012-01-03 08:59 przez Wojtek Konopa

Prezes UKE nałożył na PTK karę w wysokości 5 mln zł za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTK na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Premier chce powołania nowego prezesa UKE na miejsce Anny Streżyńskiej Inne 2011-12-27 08:28 przez Wojtek Konopa

W piątek 23 grudnia Minister Administracji i Cyfryzacji spotkał się z prezes UKE Anną Streżyńską. Michał Boni gorąco podziękował pani prezes za pracę i osiągnięcia Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ciągu całej kadencji. Poinformował o zamiarze premiera powołania w kolejnej, trwającej już kadencji, nowego prezesa UKE.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Przeciwdziałanie kradzieżom kabli telekomunikacyjnych Inne 2011-11-03 10:23 przez Wojtek Konopa

Urząd Komunikacji Elektronicznej, wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku w zakresie zapewnienia niezawodności działania usług telekomunikacyjnych, przygotowuje plan działań mających na celu wsparcie prowadzonych przez operatorów telekomunikacyjnych aktywności w zakresie wyeliminowania problemów wynikających z kradzieży kabli telekomunikacyjnych w Polsce.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Analiza usług wiązanych Inne 2011-09-27 11:44 przez Wojtek Konopa

Pakietyzacja usług jest jednym z głównych trendów charakteryzujących rynek telekomunikacyjny. Analizie poddano najczęściej wybierane przez konsumentów warianty ofert wiązanych. Łączą one w sobie kilka usług telekomunikacyjnych, rozliczanych po jednej cenie i w ramach jednego rachunku, których atrakcyjność wynika przede wszystkim z niższych kosztów korzystania z całego pakietu niż przy zakupie poszczególnych usług osobno.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Realizacja przez Aero2 usługi nieodpłatnego dostępu do Internetu Internet 2011-07-22 13:01 przez Wojtek Konopa

W wyniku spotkania Prezesa UKE z zarządem spółki Aero2 podjęto decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie zasad zapewniania bezpłatnego dostępu do Internetu. Zarówno Prezes UKE jak i Zarząd Aero2 podkreślają, iż nieodpłatny dostęp do Internetu realizowany przez Aero2 na podstawie Rezerwacji ma charakter projektu priorytetowego i istotnego dla upowszechnienia dostępu do Internetu dla ogółu społeczeństwa, a w szczególności osób nie mogących skorzystać z ofert płatnego dostępu. 

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Sąd powtórnie uchylił karę 100 mln zł nałożoną na TP Operatorzy 2011-07-13 11:08 przez Wojtek Konopa

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił dziś decyzję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2006 roku nakładającą na Telekomunikację Polską karę 100 mln zł. Według SOKiK, Europejski Trybunał Sprawiedliwości przesądził, że UKE nie miał możliwości regulowania usług szerokopasmowych w tzw. okresie przejściowym.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Ambasada Niemiec interweniuje w sprawie T-mobile Operatorzy 2011-06-08 13:40 przez Wojtek Konopa

Ambasada Niemiec wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury pismo z prośbą o interwencję w sprawie decyzji regulacyjnych dotyczących stawek MTR w sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej. PTC nie może się porozumieć z UKE i operatorami alternatywnymi, nie chce wycofać z sądów spraw o decyzje MTR i nie może zawrzeć z UKE tzw. porozumienia inwestycyjnego.

» więcej
Komentarze: 1
Kodeks Jakości Usług Dodanych dostosowany do wymogów Prezesa UKE Inne 2011-06-02 12:07 przez Wojtek Konopa

1 czerwca 2011 r. Prezes UKE zakończył uzgodnienia z Komitetem Usług Dodanych ostatecznych zapisów Kodeksu Jakości Usług Dodanych, nakładającego dodatkowe obowiązki na podmioty wykorzystujące numerację Premium Rate.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Nieuczciwe loterie i konkursy SMS Inne 2011-05-06 15:09 przez Wojtek Konopa

W dniu 9 marca 2011 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy Prezesa UKE mającej na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk na rynku usług Premium Rate.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Sąd uchylił karę 338 mln nałożoną na TP przez UKE Inne, Operatorzy 2011-04-19 11:36 przez Wojtek Konopa

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uchylił dziś decyzję Prezesa UKE z 2007r, nakładającą na Telekomunikację Polską karę w wysokości 338 mln.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Rusza "stół bez kantów" Inne 2011-03-09 11:06 przez Wojtek Konopa

Jak ukrócić proceder organizowania SMS-owych loterii, które wprowadzają w błąd - zastanawiać się nad tym będą dziś uczestnicy spotkania organizowanego przez UKE.

» więcej
Komentarze: 1
Wojsko nie odda częstotliwości dla LTE? Inne, Technologie 2011-01-13 14:55 przez Wojtek Konopa

W pierwszym kwartale miał być ogłoszony przetarg na radiowe częstotliwości dla szybkiego bezprzewodowego internetu w technologii LTE. Nie będzie. Powód? MON odmówiło uzgodnienia z UKE harmonogramu zwalniania przez wojsko zajmowanych częstotliwości radiowych.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
UKE szuka dziur w zasięgu komórkowym Inne, Operatorzy 2010-11-17 10:15 przez Wojtek Konopa

Chcecie, by mieszkańcy waszych miast i gmin mogli bez problemu rozmawiać przez komórki? Dajcie znać, że macie problem - Urząd Komunikacji Elektronicznej apeluje do samorządowców, by zgłaszali komórkowe "białe plamy".

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
UKE: nowy sposób rozliczeń sieci komórkowych Operatorzy 2010-11-10 09:34 przez Wojtek Konopa

Odpowiadając na zastrzeżenia Komisji Europejskiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dziś nowe stanowisko dotyczące wysokości stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych nowych operatorów (tzw. MTR). Będzie ono podstawą dla decyzji dla poszczególnych graczy komórkowych, które regulator wyda firmom do lipca przyszłego roku.

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Porozumienie UKE - operatorzy komórkowi. Ruszają negocjacje Operatorzy 2010-11-03 13:22 przez Wojtek Konopa

Regulator rynku telekomunikacyjnego siada dziś do stołu z operatorami komórkowymi. Efektem ma być porozumienie, które raz na zawsze zlikwiduje kłopoty z zasięgiem telefonu czy kiepską szybkością internetu.


 

» więcej
Komentarze: Twój może być pierwszy
Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum